לאתר היכל הקרח

03-5323008

טל': 

כתובת: רח' מפרץ שלמה פינת שד' ירושלים, חולון. ספורטק פארק פרס, בסמוך למוזיאון הילדים.